Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, DALEN 20 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Hälso-, sjuk- och socialvård - Serviceboende

Kommunikation - Parkeringshus

Hälso-, sjuk- och socialvård - Serviceboende

Hälso-, sjuk- och socialvård - Simhall

Utbildning och vetenskap - Bibliotek

DALEN 20

DALEN 21

3/6/08 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Dalen 20-21 är ett kombinerat pensionärsbostadshotell, bibliotek och bad samt ett fristående parkeringshus, sammanhängande med Dalens centrum, och uppfört ca 1977 efter ritningar av L E Bergman på Stockholms fastighetskontor. Anläggningen har ett stort stadsbyggnadshistoriskt värde som en del av den ursprungliga helheten och utgör ett av de sista exemplen i Stockholm på ett integrerat pensionärsboende i en stadsdel. Byggnaderna är välbevarade och utförda i en tidstypisk arkitektur, där senm...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde

Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Suzanne Lindhagen, Britt Wisth, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Magnus Rönn, Christina Andersson, Erica Ek, Ulrika Sahlsten, Stockholms stadsmuseum.