Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Finspång kn, RISINGE 1:50 RISINGE GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
S:TA MARIA KYRKA (akt.), RISINGE GAMLA KYRKA (akt.)
Östergötland
Finspång

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

RISINGE 1:50

2/14/19 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Risinge gamla kyrka, uppförd för katolska kyrkans bruk, hör till landets äldsta bevarade byggnader. De bevarade medeltida kyrkorna, såväl den enskilda kyrkan som beståndet i sin helhet, utgör ett unikt källmaterial för kunskapen om historien. Kyrkan hör till en relativt liten grupp stenkyrkor i landet med säkerställd datering till 1100-talet. Genom sin utsmyckning och inredning utgör den ett karakteristiskt exempel på hur de medeltida kyrkorummen förändrades efter reformationen. Kyrkorummet fick sin nuvarande karaktär under 1700-talet och har därefter bevarats nära nog oförändrat. Den rika målningsutsmyckningen kan knytas till regio...

Läs mer i eget fönster

Riksantikvarieämbetet