Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eksjö kn, VÄSTRA BRUDBADET 1:2 SKOGSKAPELLET Ny sökning Tillbaka till sökning

012.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKOGSKAPELLET (akt.)
Jönköping
Eksjö

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

VÄSTRA BRUDBADET 1:2

12/31/11 Karaktäristik och bedömning

Eksjö skogskapell är uppfört 1980 efter ritningar av Rolf Bergh, efterkrigstidens mest betydande kyrkoarkitekt i Sverige. Kapellet ligger på en utpräglad skogskyrkogård från 1977 i utkanten av staden. För gestaltningen av denna svarade trädgårdsarkitekt Sven A Hermelin från Stockholm. De rundade och bågformiga gravkvarteren inordnar sig mjukt i den högstammiga tallskogen. Kapellet ligger med utsikt över en öppen sänka med damm och minneslund. Framför kapellet reser sig en klockstapel av rundbjälkar med brant sadeltak.

Kapellet bildar mittparti i en svagt böjd byggnad. Det markerar sig påtagligt gentemot de smalare låga längorna g...

Läs mer i eget fönster

Robin Gullbrandsson, Jönköpings läns museum
Britt-Marie Börjesgård, Jönköpings läns museum
Mattias Sörensen, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Gunnar Nordanskog, Linköpings stift