Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, MAJORNA 321:9 SERVICESTATION, DJURGÅRDSPLATSEN Ny sökning Tillbaka till sökning

gbg shelmacken bangatan 2011 sp.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SERVICESTATION, DJURGÅRDSPLATSEN (akt.), SHELLMACKEN, DJURGÅRDSPLATSEN (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Kommunikation - Bensinstation

Kommunikation - Bensinstation

Kommunikation - Bensinstation

Kommunikation - Bensinstation

MAJORNA 321:9

4/22/13 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Blått

Shellmacken är en högmodernistisk servicebyggnad med en särpräglad utformning. Dess starkaste karaktärsdrag är det solfjädersformade skärmtaket som är fäst i sex tunna stållinor i en närmare 20 meter hög pylon.
Den är unik i sin form, platsritad av ett lokalt arkitektkontor, och tillhör en epok där arkitekturen snarare än bensinföretagets logotyp var central i utformningen av stationerna. Det är en rätt sen representant för den här expansiva perioden i bilismens historia som finns kvar inom den centrala staden.
- Välbevarad
- Tidstypisk
- Dekorativ

Projektgruppen Moderna Monument