Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örebro kn, VINTROSA PRÄSTGÅRD 1:9 VINTROSA PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VINTROSA PRÄSTGÅRD (akt.)
Örebro
Örebro

Religionsutövning - Boställe - Prästgård

Religionsutövning - Boställe - Prästgård

VINTROSA PRÄSTGÅRD 1:9

4/18/16 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Vintrosa prästgård ingår i en kyrklig miljö av riksintresse för kulturmiljövården, K 17, Vintrosa, Örebro län. Den innehåller många av de byggnader som är karakteristiska för landsbygdens äldre sockencentra. Här finns - förutom prästgården - kyrka, sockenmagasin, skolbyggnad och ett f.d. ålderdomshem. Kyrkan är ursprungligen medeltida. Den historiska dimensionen och kontinuiteten i miljön förstärks av två gravfält från den yngre järnåldern. Kyrkan och prästgården byggdes samtidigt, Vintrosa prästgård har därför sina rötter i den tidiga medeltiden i Sverige, då de första kristna kyrkorna med tillhörande prästgårdar byggdes i landet. ...

Läs mer i eget fönster

Representativitet
Sällsynthet

Länsstyrelsen Örebro län