Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örebro kn, HUSAREN 2 F.D RIDHUSET PÅ KAROLINSKA SKOLAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
F.D RIDHUSET PÅ KAROLINSKA SKOLAN (akt.)
Örebro
Örebro

Försvarsväsende - Ridhus

Utbildning och vetenskap - Sporthall

HUSAREN 2

9/5/16 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Ridhuset ligger i den del av centrala Örebro som enligt beslut av Riksantikvarieämbetet 1987-11-05 är en miljö av riksintresse för kulturmiljövården. Det finns upptaget i det bevarandeprogram för innerstadens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse som har antagits av Örebro kommunfullmäktige 1988-09-29.

Det tillhör där kategori A - ”synnerligen märkliga byggnader i kulturhistoriskt avseende” - det vill säga sådana som redan är byggnadsminnen eller äger ett sådant värde att de kan förklaras som byggnadsminnen.

Ridhuset i Örebro är en viktig byggnad i den kulturhistoriskt mycket värdfulla bebyggelsemiljön kring Örebro slott. De...

Läs mer i eget fönster

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Maria Larsson.
Föredragande har varit antikvarie Raoul Hjärtström. I den slutliga handläggningen har dessutom deltagit länsjurist Jenny Gånge.