Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örebro kn, BREVEN 1:80 M.FL. BREVENS BRUK Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BREVENS BRUK (akt.)
Örebro
Örebro

Industri - Bruk

Industri - Bruk

BREVEN 1:80

BREVEN 1:90

BREVEN 1:107

BREVEN 1:111

BREVEN 1:114

BREVEN 1:129

BREVEN 1:113

9/19/16 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Brevens bruk är en för Örebro län unik kulturmiljö som också har
mycket väsentligt att berätta om hela vårt lands historia. Det är det enda
exemplet i Örebro län på den typ av reglerad bruksbebyggelse som vi
möter vid bruken i t.ex. Uppland och Östergötland. Det är en komplett
och mycket välbevarad bruksmiljö som skapades under brukets
storhetstid under 1800-talet och därefter förändrats i mycket ringa
omfattning. De för bruksdriften viktiga produktionsbyggnaderna och
bostäderna för de anställda finns idag kvar. Brevens Bruk är också en
industri- och bruksmiljö av riksintresse för kulturmiljövården, K 17,
Örebro län.

De ...

Läs mer i eget fönster

Kontinuitetsvärde
Pedagogiskt värde, tydlighet

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Maria Larsson.
Föredragande har varit antikvarie Raoul Hjärtström. I den slutliga
handläggningen har dessutom deltagit länsjurist Jenny Gånge.