Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örebro kn, TEKNISTEN 2 BORGEN, RUDBECKSSKOLAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BORGEN, RUDBECKSSKOLAN (akt.)
Örebro
Örebro

Utbildning och vetenskap - Skola

Utbildning och vetenskap - Skola

TEKNISTEN 2

10/2/17 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Befolkningens skolgång och utbildning var en de stora politiska frågorna i 1800-talets Sverige. Utbildningens betydelse i samhället kom bl.a. till utryck genom en medveten och ofta monumental arkitektonisk gestaltning/utformning av skolbyggnaderna – alltifrån folkskolor till läroverk. I Örebro vände man sig under 1890-talet till ett av huvudstadens etablerade arkitektkontor för att rita den nya tekniska
skolan i staden. Genom Adolf Kjellströms inflytande skapades sedan en skolbyggnad som – genom sin konsekventa utformning i engelsk nygotik – saknar all motsvarighet bland skolbyggnader i Sverige från den tiden.

Sällsynthet

Länsstyrelsen Örebro län