Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örebro kn, FÄRGERIET 13 ELGÉRIGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ELGÉRIGÅRDEN (akt.)
Örebro
Örebro

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

FÄRGERIET 13

10/15/18 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Elgérigården ligger i den del av centrala Örebro som enligt beslut av Riksantikvarieämbetet 1987-11-05 är en miljö av riksintresse för kulturmiljövården. Den finns upptagen i det bevarandeprogram för innerstadens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse som har antagits av Örebro kommunfullmäktige 1988-09-29. Det tillhör där kategori A - ”synnerligen märkliga byggnader i kulturhistoriskt avseende” - det vill säga sådana som redan är byggnadsminnen eller äger ett sådant värde att de kan förklaras som byggnadsminnen.
Daniel Julius Elgérus övertog år 1848 Elgérigården och etablerade en färgerirörelse som snabbt blev den ledande i staden...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde
Personhistoriskt värde

Länsstyrelsen Örebro län.