Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örebro kn, OLAUS PETRI 3:236 KONTORSHUSET VID ÖREBRO CENTRAL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KONTORSHUSET VID ÖREBRO CENTRAL (akt.)
Örebro
Örebro

Handel och bankväsende - Kontorshus

Handel och bankväsende - Kontorshus

OLAUS PETRI 3:236

9/19/19 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Stationshuset och Kanslihuset vid Örebro Central har genom sitt stora järnvägsoch
arkitekturhistoriska värde skyddats som statliga byggnadsminnen.
Stationshuset förklarades som byggnadsminne av Länsstyrelsen 2005-03-17.
Kontorshuset är en viktig del av stationsmiljön, och dokumenterar tillsammans
med stationshuset en viktig del av Örebros och Sveriges järnvägshistoria. Det har
ett betydande stadshistoriskt värde, och genom sin mycket välbevarade
ursprungliga karaktär också ett stort byggnads- och arkitekturhistoriskt egenvärde.
Länsstyrelsens skyddsbestämmelser är därför motiverade.

Beslutet har fattats av landshövding Maria Larsson med Raoul Hjärtström som
föredragande.