Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hallsberg kn, HALLSBERGS-SÖRBY 2:18 SÖRBY KVARN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖRBY KVARN (akt.)
Örebro
Hallsberg

Hantverk och manufaktur - Kvarn

Hantverk och manufaktur - Kvarn

HALLSBERGS-SÖRBY 2:18

12/16/19 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Kvarnar som Sörby kvarn spelade en avgörande roll i den mer småskaliga och diversifierade jordbruksdrift som var vanlig ända fram till 1960-talet, den tid då kvarnens verksamhet avstannade. Djurhushållning och mjölkproduktion var då en självklar del av jordbruket, och det kraftfoder som producerades i kvarnen var en bärande del av utfodringen. Sörby kvarn dokumenterar därför en viktig del av den tidigare lanthushållningen i landet, såväl regionalt som nationellt.
Det har funnits en stor mängd vattendrivna kvarnar längs vattendragen i vårt land. De flesta har av olika skäl försvunnit, några finns bevarade i varierande skick, en del ...

Läs mer i eget fönster

Samhällshistoriskt värde
Teknikhistoriskt värde

Länsstyrelsen Örebro län.