Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kumla kn, BYSTA 1:5 M.FL. YXHULTS BYGGNADER I HÄLLABROTTET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
YXHULTS BYGGNADER I HÄLLABROTTET (akt.)
Örebro
Kumla

Industri - Industrianläggning

Industri - Industrianläggning

HÄLLABROTTET 2:19

BYSTA 1:5

HÄLLABROTTET 1:14

HÄLLABROTTET 2:4

12/18/19 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Som tillverkare av byggnadsmaterial saknar Yxhultsbolaget helt motsvarighet i Sverige. Bolaget har genom sina olika produkter satt tydliga spår i vårt lands byggande och byggnadskultur under en period av minst 100 år. Bolagets verksamhet dokumenterar en lång och händelserik period av vårt lands byggande, alltifrån 1800-talets hantverksmässiga byggande med konstnärliga inslag, till efterkrigstidens industrialiserade bostadsproduktion.
Genom sin tillverkning av lättbetong tog bolaget också en plats på den internationella byggmarknaden. Stenhyvleriverkstaden, Trilobiten och Huvudkontoret dokumenterar tydligt bolagets långa verksamhet ...

Läs mer i eget fönster

Arkitekturhistoriskt värde
Byggnadshistoriskt värde

Länsstyrelsen Örebro län.