Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MJÖLBY JÄRSTAD 9:1 - husnr 1, JÄRSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Järstad kyrka, 37

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
JÄRSTADS KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1200 - 1299

Östergötland
Mjölby
Östergötland
Järstad
Skänninge församling
Linköpings stift
Järstad kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

Exteriör beskrivning
Järstad kyrka är uppförd av tegel och gråsten och består av ett rektangulärt långhus och smalare rakslutet kor. I norr finns en sakristia och på södra sidan ett vapenhus. På takets västra del finns en takryttare. De vita fasaderna är spritputsade med slätputsade omfattningar och lisener, på södra sidan finns under takfoten en rundbågefris. Den västra gaveln har dekorativa blinderingar i gavelröstet. På norra sidan finns en utsparad del av takfotslisten med antydan till tecken eller skrift i svart färg. Sockeln är putsad och gråmålad. Kyrkans sadeltak är spåntäckta. Takryttaren har en kvadratisk bas, vilkens nedre..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1997

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1997

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2005

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2005

 • Sadeltak

Inventeringsår 1997

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Trä - Spån
Byggnadsdel

Inventeringsår 1997

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt