Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MOTALA KRISTBERG 6:1 - husnr 1, KRISTBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kristbergs kyrka, 125

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KRISTBERGS KYRKA (akt.)

1100 - 1275

1400 - 1499

1400 - 1475

1674 - 1674

Östergötland
Motala
Östergötland
Kristberg
Borensbergs församling
Linköpings stift
Kristberg 406

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

Exteriör beskrivning
Kristbergs kyrka består av ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, ett f d vapenhus, nu "lillkyrka", i söder, en ovanligt långsmal sakristia vid långhusets norra sida samt västtorn. Korets murliv är något indraget mot långhuset. I hörnet mellan sakristians östra mur och skarven mellan långhus och kor finns sedan 1879 ett tillbyggt "trapptorn", som bildar en passage med trappa till predikstolen. Kyrkan är uppförd av gråsten. Fasaderna är spritputsade med slätputsade omfattningar och avfärgade i brutet vitt. Sockeln är putsad och gråmålad. Långhuset täcks av ett sadeltak som är valmat över koret och..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1997

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1997

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2005

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2005

 • Sadeltak

Inventeringsår 1997

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Trä - Spån
Byggnadsdel

Inventeringsår 1997

 • Torn - Västtorn
 • Korsarm
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Polygonalt