Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BOXHOLM ÅSBO KYRKA 2:1 - husnr 1, ÅSBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Åsbo kyrka, 97

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅSBO KYRKA (akt.), ÅSBO KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1250 - 1299

1902 - 1902

1928 - 1928

1993 - 1993

Östergötland
Boxholm
Östergötland
Åsbo
Boxholms församling
Linköpings stift
Åsbo kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2006

Kyrkan är orienterad i öst-västlig riktning och består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, en stor korsarm i norr samt torn i väster. Kyrkan är uppförd av sten med kalksten i de medeltida delarna av långhuset. Fasaderna är spritputsade och avfärgade i vitt med släta omfattningar och hörn. Sockeln är spritputsad och avfärgad i grått. Årtalet 1775 på tornet anger tornets byggnadsår. På östra murens gavelröste står B_1181 då kyrkan sägs vara byggd enligt traditionen, och R_1847 då kyrkan restaurerades. Långhus, kor och korsarm täcks av branta kopparplåtstäckta sadeltak med förskjutna falsar. Den spånklädda tornhuven har..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

 • Murverk - Natursten, kalksten
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1997

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1997

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2006

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2006

 • Sadeltak

Inventeringsår 1997

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2006

 • Plåt - Koppar
Byggnadsdel

Inventeringsår 2006

 • Korsarm
 • Torn - Väster
 • Kor - Rakt

Inventeringsår 1997

 • Korsarm
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2006

Långhuset är rektangulärt och har kalkstensgolv, gråtonade putsade väggar samt ett grålaserat, tryckt trätunnvalv som avslutas nedåt av en grå hål

Läs mer i eget fönster