Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRKÖPING Å-ÅKERBY 1:2 - husnr 1, Å KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B Å kyrka 2007-04-26 från sydväst 010.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
Å KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1845 - 1846

1845 - 1846

Östergötland
Norrköping
Östergötland
Å
Västra Vikbolandets församling
Linköpings stift
Å kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2007

Å kyrka ligger i nordväst/sydöstlig riktning. För enkelhetens skull kommer kyrkan i rapporten betraktas som om den låg med tornet i väster och koret i öster.

Kyrkan är byggd i gråsten med detaljer i tegel. Planlösningen är ett rektangulärt långhus med rakslutet kor, med sakristian i en något indragen absid öster om koret och torn i väster. Spritputsade fasader på långsidorna med slätputsade omfattningar och rusticeringar, allt avfärgat i brutet vitt. Slätputsade gavelpartier. Den spritputsade sockeln är gråmålad. Väggpartiet under fönstren liksom mittrisaliterna vid portalerna och hörnpartiet på långsidorna är rusticerade. Takgesims..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2007

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1992

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2007

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1992

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2007

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2007

 • Sadeltak

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2007

 • Plåt
 • Plåt - Koppar
Byggnadsdel

Inventeringsår 1992

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt