Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VADSTENA NÄSSJA 7:1 - husnr 1, NÄSSJA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Nässja kyrka, 85

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NÄSSJA KYRKA (akt.)

1150 - 1199

1150 - 1199

Östergötland
Vadstena
Östergötland
Nässja
Dals församling
Linköpings stift
Nässja 200

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

Exteriör beskrivning
Kyrkan är orienterad i öst-västlig riktning med ett rektangulärt långhus med smalare absidkor, sakristia på korets norra sida samt vapenhus i väster. Över långhusets västra del finns en takryttare. Kyrkan är uppförd av gråsten och kalksten med en smal skråkantssockel. Sakristian saknar dock sockel. De vita fasaderna är spritputsade med slätputsade omfattningar. Taket utgörs av ett sadeltak som är gemensamt över långhus och det smalare koret, vilket ger kyrkan ett karakteristiskt utseende. Gavelspetsen är avvalmad mot öster och absid och sakristia är försedda med pulpettak. Vapenhuset har ett sadeltak som är valmat..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Murverk - Natursten, kalksten
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1997

 • Murverk - Natursten, kalksten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1997

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2005

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2005

 • Sadeltak

Inventeringsår 1997

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Trä - Spån
Byggnadsdel

Inventeringsår 1997

 • Sakristia - Norr
 • Absid - Öster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Smalare
 • Takryttare