Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG BERGSJÖN 47:1 - husnr 1A, BERGSJÖNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 0611-05

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BERGSJÖNS KYRKA (akt.)

1974 - 1974

1974 - 1974

1974 - 1974

1974 - Okänt

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Bergsjöns församling
Göteborgs stift
Rymdtorget 5A

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2006

Bergsjöns kyrka är byggd i tre våningar med suterrängplan och följer områdets topografi. Intill finns ett friliggande klocktorn. Kyrkorummet är sammanbyggt med en församlingsdel och med pastorsexpedition. Kyrkan består av ett uppskjutande huvudparti som omsluts på tre sidor (väster, söder och norr) av en glasad entrégång. Kyrkan är uppförd i betong och i huvudpartiet täcks fasaden med röd jalusipanel i trä mellan de synliga betongpelarna. Byggnadskroppen kröns av ett sargtak i koppar.

GRUNDEN är lagd på plintar ner till berg. (Grund - Plintar på berg. Asfaltstrykning, betong, träullsplatta.) STOMMEN består av prefabricerade betongpelare..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

 • Betong

Inventeringsår 1995

 • Ej utrett
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

 • Trä - Träpanel
 • Betong

Inventeringsår 1995

 • Ej utrett
Färg

Inventeringsår 2006

 • Grå
 • Röd
Takform

Inventeringsår 2006

 • Plantak

Inventeringsår 1995

 • Plantak
 • Pulpettak
Byggnadsdel

Inventeringsår 1995

 • Sakristia - Söder
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2006

Bottenplanet - Kyrkorummet ligger i gatunivå och rymmer ca 200 ordinarie sittplatser. I anslutning till kyrkorummet finns på södra sidan en entréh

Läs mer i eget fönster