Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG BERGUM 19:1 - husnr 1, BERGUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 0505/17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BERGUMS KYRKA (akt.)

1100 - 1529

1100 - 1529

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Bergum
Angereds församling
Göteborgs stift
Bergums kyrkväg 20

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

Från utsidan ger kyrkan ett ålderdomligt intryck med sin nätta volym, avsaknaden av torn, det smala och rakt avslutade korpartiet, flera branta tak och det kraftiga murverket. Kyrkan kan sägas bestå av fyra byggnadsdelar; vapenhuset i väster, långhuset, koret i öster och sakristian på korets norra sida.
Väggarna till långhus, kor och vapenhus är murade av gråsten, troligtvis med inslag av tegelskärv från renoveringen på 1770-talet. Tegel kan då också ha använts till valvslagning ovan de samtida fönster- och dörröppningar. Sakristians väggar är 1 ½ stens tegelmurar. Kyrkan står på en grund av natursten och har en mycket låg sockel som..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1995

 • Puts
Takform

Inventeringsår 2005

 • Sadeltak

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Byggnadsdel

Inventeringsår 1995

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2005

KYRKORUMMET är ljust och luftigt. Det första intrycket domineras av det bemålade taket och korets inredning. Kyrkans medeltida ursprung kan främst

Läs mer i eget fönster