Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG BRÄMAREGÅRDEN 30:11 - husnr 1A, BRÄMAREGÅRDENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KISW 0620-13

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BRÄMAREGÅRDENS KYRKA (akt.)

1925 - 1925

1925 - 1925

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Lundby församling
Göteborgs stift
Hisingsgatan 26

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

EXTERIÖRBESKRIVNING

Brämaregårdens kyrka har en öst-västlig sträckning med torn i öster och rakt avslutat kor i väster. Sakristian ligger i en utbyggnad på den södra sidan om koret. Entrén till vapenhuset är placerad i den norra tornfasaden. Tornets södra fasad är sammanbyggd med Brämaregårdens församlingshem. Kyrkobyggnaden är i det närmaste symmetrisk i plan och fasader, men huvudentrén i norr samt sakristian och församlingshemmet åt söder bryter den regelbundna grundplanen.

Kyrkan är byggd i trä och stod klar 1925. Den är uppförd i en enkel nyklassicistisk stil. Huvudentrén är betonad med skulpterad omfattning, takfoten är markerad..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Trä

Inventeringsår 1995

 • Trä
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Trä

Inventeringsår 1995

 • Trä - Träpanel
Takform

Inventeringsår 2005

 • Sadeltak

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Byggnadsdel

Inventeringsår 1995

 • Torn - Öster
 • Sakristia - Söder
 • Kor - Väster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2005

INTERIÖRBESKRIVNING Brämaregårdens kyrka är en salskyrka med väst-östlig sträckning. Koret ligger i väster och sakristian ansluter i det sydväs

Läs mer i eget fönster