Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG GÅRDSTEN 62:17 - husnr 11A, LÖVGÄRDETS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 06 31 10

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LÖVGÄRDETS KYRKA (akt.)

1973 - 1973

1973 - 1973

1973 - Okänt

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Angered
Angereds församling
Göteborgs stift
Vaniljgatan 21

Handel och bankväsende - Affär och butik

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2006

Kyrkan är sammanbyggd med församlingshemmet och uppfördes i en L - formad byggnadskropp i en våning. I nordöstra hörnet av byggnaden reser sig kyrkorummet som en högre byggnadsdel.

Kyrkan är uppförd utan synlig SOCKEL. FASADERNA är spritputsade och målade i en rosa kulör upp till fönstrens överkant och däröver är fasaderna aluminiumklädda och har papptäckt TAK med dolt takfall. FÖNSTREN i den lägre delen sitter jämnt fördelade över fasaden i ett fönsterband med vita smala enluftsfönster, av rektangulär stående form. Den högre byggnadsdelen har ett liggande fönsterband högt upp längs den östra och västra fasaden. I den södra fasaden..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

  • Betong

Inventeringsår 1995

  • Betong
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

  • Puts
  • Plåt - Aluminium

Inventeringsår 1995

  • Ej utrett
Takform

Inventeringsår 2006

  • Plantak

Inventeringsår 1995

  • Ej utrett
Interiör

Inventeringsår 2006

INTERIÖR BYGGNADSBESKRIVNING Kyrkorummet är kvadratiskt med altaret i norr. I söder öppnar sig rummet utåt, mot en stensatt plats, genom det stor

Läs mer i eget fönster