Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG KYRKBYN 28:3 - husnr 1, LUNDBY GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 04/1203

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LUNDBY GAMLA KYRKA (akt.)

1300 - 1529

1300 - 1529

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Lundby församling
Göteborgs stift
Gamla Lundbygatan 40

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

KYRKOBYGGNADEN i gotisk stil uppfördes under 1300-talets senare del. De gotiska influenserna är mindre tydliga idag, men ursprungligen hade kyrkan spetsbågiga muröppningar, murade valv och strävpelare. Rester av strävpelarna syns fortfarande, tydligast på den norra fasaden samt runt koret. Några spetsbågiga muröppningar finns kvar.

Byggnaden består av långhus med fullbrett tresidigt kor i öster under ett sadeltak med brant fall, över koret valmat i tre fält. Vapenhus och sakristia ligger i varsin ända av söderfasaden, med vapenhuset längst mot väster. Klockstapeln står söder om kyrkan.

Kyrkans vitkalkade slätputs räcker ända ner..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Slät

Inventeringsår 1995

 • Puts
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak - Valmat

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt - Koppar
 • Takpannor - Lertegel
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Sakristia - Söder
 • Vapenhus - Söder

Inventeringsår 1995

 • Sakristia - Söder
 • Gravkor - Söder
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
Interiör

Inventeringsår 2004

Kyrkan är en enskeppig hallkyrka med ett tresidigt fullbrett kor. Kyrkan har till stor del medeltida murar med måleridrapering från 1700-talet. Ta

Läs mer i eget fönster