Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG SÄVE 15:1 - husnr 1, SÄVE KYRKA (SANKT OLOVS KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 05/11 18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÄVE KYRKA (SANKT OLOVS KYRKA) (akt.)

1200 - 1249

1939 - 1939

Västra Götaland
Göteborg
Bohuslän
Säve
Tuve-Säve församling
Göteborgs stift
Svensbyvägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

Säve kyrka är orienterad i östvästlig riktning och består av ett rektangulärt långhus med fullbrett tresidigt korparti under ett sadeltak med brant fall. Taket är ett skiffertak som över koret är valmat i tre fält. Kyrkans kor fick sin nuvarande planform 1730. Kyrkan har två tillbyggnader, en sakristia vid korets norra sida (1934) och ett vapenhus med torn vid den västra gaveln (1746 och 1750). Sakristian har sadeltak med enkupiga tegelpannor och tornet är täckt med kopparplåt.
GRUNDEN till koret förstärktes och murades om 1902. Sakristian har en betonggrund. Hur den övriga kyrkan är grundlagd är inte känt. Skarven mellan kyrkans medeltida..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1998

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Puts

Inventeringsår 1998

 • Puts
 • Trä - Träpanel
Takform

Inventeringsår 2005

 • Sadeltak

Inventeringsår 1998

 • Sadeltak
Byggnadsdel

Inventeringsår 2005

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Fullbrett

Inventeringsår 1998

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Polygonalt
Interiör

Inventeringsår 2005

Säve kyrka är en enskeppig salkyrka med ett ljust och luftigt kyrkorum. Det första intrycket domineras av det bemålade tunnvälvda taket och korets

Läs mer i eget fönster