Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG ÄLVSBORG 314:13 - husnr 1A, ÄLVSBORGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 05 42 08

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÄLVSBORGS KYRKA (akt.)

1916 - 1916

1919 - 1919

1919 - 1919

1954 - 1955

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Älvsborgs församling
Göteborgs stift
Rådjursgatan 9

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

ÄLVSBORGS KYRKA är uppförd 1919 på grov gråstenssockel och har mycket låga putsade fasader med höga gavelpartier klädda med rödfärgad lockpanel. Byggnadens mest framträdande delar är ett högt brant tegeltak med stora fönsterkupor och ett trätorn med huv av koppar. Tornet med anslutande gavelparti är klätt med bred röd lockpanel och entrén är utformad med robusta detaljer i nationalromantisk stil. I mitten av 1980-talet sammanbyggdes församlingshemmet med kyrkan via en glasad gång på norra fasaden.

Grundmur och sockel
Kyrka är uppförd på berggrund. Grundmurarna är utförda av sprängd sten med insättning av marksten lagt i förband i cementblandat..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

  • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1992

  • Murverk - Natursten, granit
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

  • Puts - Sprit

Inventeringsår 1992

  • Puts
Takform

Inventeringsår 2005

  • Sadeltak

Inventeringsår 1992

  • Sadeltak
Byggnadsdel

Inventeringsår 1992

  • Torn - Väster
  • Sakristia - Öster
  • Kor - Öster
  • Vapenhus - Norr
Interiör

Inventeringsår 2005

Kyrkan är till sin uppbyggnad en salkyrka. Planformen är rektangulär med en rak korvägg försedd med en liten altarnisch och med sakristian inrymd

Läs mer i eget fönster