Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM GRIMSTA 1:5 - husnr 15 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2006_000026_14

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1883 - 1883

1883 - 1883

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Vällingby församling
Stockholms stift
Kanaans väg 53

Hantverk och manufaktur - Kvarn

Hantverk och manufaktur - Sågverksbyggnad

Hantverk och manufaktur - Kvarn

Exteriör

Inventeringsår 2005

Kvarnbyggnad från 1883 med ursprunglig karaktär. Byggnaden ligger i öst-västlig riktning med en låg utskjutande byggnad, med gavelparti, på den södra fasaden, som inrymmer spannmålstorken. Mellan magasinet och kvarnbyggnaden finns ett 50 m långt takförsett transportband. Mot väster finns en skorsten av rött tegel.
SOCKEL- Huggen gråstenskvader med strukna fogar och cementputsade omfattningar vid fönster och dörröppningar.
FASAD- Fasaden av rött tegel är murad i kryssförband med åsfogsstrykningar. Tre skift under takfotens utkragning löper ett rullskift.
ENTRÉ/DÖRRAR- Dörrar av grönmålad diagonalpanel.
FÖNSTER- Spröjsade två- och treluftsfönster..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

  • Murverk - Tegel
  • Trä
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

  • Tegel - Fasadtegel
  • Trä - Träpanel, locklistpanel
Färg

Inventeringsår 2005

  • Röd
Takform

Inventeringsår 2005

  • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

  • Plåt - Korrugerad
Våningar

Inventeringsår 2005

  • 03