Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKÖPING ÅSLE 33:1 - husnr 1, ÅSLE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Åsle kyrka exteriör sv negnr 01-277-35.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅSLE KYRKA (akt.)

1100 - 1249

1100 - 1249

Västra Götaland
Falköping
Västergötland
Åsle
Åslebygdens församling
Skara stift
Åsle kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2001

ÅSLE KYRKA är en ursprungligen romansk kyrka med korsformig plan som har ett lägre vapenhus utanför den södra korsarmen, ett lika stort vapenhus utanför långhuset i väster samt en till koret tillbyggd sakristia i norr.
TAK - Alla byggnadens delar har sadeltak som är täckta av spån som nedtill vid takfoten har ett sågtandsmönster. På östra gavelspetsen finns ett träkors. Hängrännor och stuprör i vitmålad plåt. Under takfallet samt under taket i gavelfältet finns en putsat, vitmålat gesims med enkla profiler. Gesimsen är förkroppad vid gaveln.
FASADERNA har en slät, kvastad puts som är avfärgad vit med kalkfärg. Ca 50 cm ovan marknivån..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2001

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2001

 • Puts - Kvastad
 • Puts - Slät

Inventeringsår 1995

 • Puts
Takform

Inventeringsår 2001

 • Sadeltak

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2001

 • Trä - Spån
Byggnadsdel

Inventeringsår 1995

 • Korsarm
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
Våningar

Inventeringsår 2001

 • 01
Interiör

Inventeringsår 2001

ÅSLE KYRKA är en enskeppig salskyrka med korsarmar åt norr och söder mitt på långhuset, vapenhus i väster och söder samt ett något upphöjt kor åt

Läs mer i eget fönster