Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARBERG VEDDIGE 34:1 - husnr 1, VEDDIGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2157-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VEDDIGE KYRKA (akt.)

1866 - 1868

1866 - 1868

Halland
Varberg
Halland
Veddige
Veddige-Kungsäters församling
Göteborgs stift
Kantagårdsvägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Exteriör

Inventeringsår 2002

HELHET - Plan: Långhus med västtorn, utskjutande portaler mot norr och söder (korsarmar) och femsidig avslutning i öster.

FASAD - Grund: Natursten. Sockel: Gråsten/natursten putsad och ngt utskjutande från fasad. Fasad överkant. Täckmålad i gråsvartkulör. Fasad: Murverk av gråsten, putsat, spritputs, och avfärgad med silikatfärg Keim i bruten vit kulör. Långhuset har strävpelare i hörn och mellan fönster. Långhuset samt utskjutande portaler mot norr och söder har en profilerad takfotslist täckmålad i röd kulör. Tornet har strävpelare samt en mittgördellist, plåttäckt i överkant. Ovanför gördellisten är tornets hörn markerade. Tornets..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2002

 • Murverk

Inventeringsår 1994

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2002

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1994

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2002

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2002

 • Sadeltak
 • Spira

Inventeringsår 1994

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2002

 • Sten - Skiffersten
Byggnadsdel

Inventeringsår 2002

 • Kor - Polygonalt

Inventeringsår 1994

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Korutsprång
Interiör

Inventeringsår 2002

HELHET - Långhusets grunddrag är klassicerande men kyrkorummet i övrigt har nygotisk karaktär. Korpartiet öppnar sig mot kyrkorummet genom en hög

Läs mer i eget fönster