Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VELLINGE SKANÖR 14:10 - husnr 1, SKANÖRS KYRKA (SANKT OLOFS KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

1406-24.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKANÖRS KYRKA (akt.), SKANÖRS KYRKA (SANKT OLOFS KYRKA) (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Skåne
Vellinge
Skåne
Skanör m. Falsterbo
Skanör-Falsterbo församling
Lunds stift
Rådhustorget 5

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2017

Kyrkan består av långhus, ett senare byggt högt och rymligt kor i öster samt ett brett och mycket lågt torn på långhusets södra sida. Under koret finns en krypta. Långhuset har fyra travéer, två från 1200-talet och två från 1300-talet. Det höga koret har två travéer från 1400-talet. Kyrkan är vitputsad, försedd med strävpelare och trappgavlar. Fönstren är spetsbågiga och taket är täckt med rött tegel.

Kyrkans murar är byggda av tegel. Murarnas ytputs varierar, delvis grovt spritputsade, delvis tunnputs. De romanska delarna har mot söder en sockel av kritsten, övriga delar saknar sockel. Fasaden är målad med kalkcementfärg. Fasaden..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2017

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2017

 • Puts - Slät
 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2017

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2017

 • Sadeltak
 • Sadeltak - Valmat

Inventeringsår 1995

 • Korstak
 • Sadeltak
 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2017

 • Takpannor - Lertegel, falstaktegel
 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2017

 • Torn - Sidoställt
 • Torn - Söder
 • Kor - Öster
 • Kor - Polygonalt

Inventeringsår 1995

 • Torn - Sidoställt
 • Torn - Söder
 • Kor - Öster
 • Kor - Bredare
 • Kor - Polygonalt korutsprång
Interiör

Inventeringsår 2017

Interiör Vapenhuset ligger i långhusets västra del och tillskapades vid Græbes renovering 1940. Rummet har låg takhöjd och är utan fönster. Golve

Läs mer i eget fönster