Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TORSBY TORSBY 4:14 - husnr 1, SIRIS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 460.06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SIRIS KAPELL (akt.)

1946 - 1949

1946 - 1949

Värmland
Torsby
Värmland
Fryksände
Fryksände församling
Karlstads stift
Kyrkogatan 27

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Exteriör

Inventeringsår 2004

Kapellet, en spritputsad tegelbyggnad med avfasade hörn och ett skarpt vinklat sadeltak, är sammanbyggt med kistrum, kylrum och redskapsrum inhysta i en byggnadskropp av betong över vilken upplagts en gräsbevuxen jordvall. En stävan efter att ge kapellet och dess flygel en arkitektonisk förankring i landskapet har resulterat i en gårdsbildning begränsad av gräsvallen, kapellbyggnaden och två stenmurar.
Kapellet är uppfört i vitputsat tegel med gavelpartierna tresidigt vinklade så att en oktogonal byggnadskropp bildas. Byggnaden vilar på en murad sockel av stenhällar med bred fog. Fasaderna är utförda med en grov spritputs med släta band..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk

Inventeringsår 1995

 • Murverk - Tegel
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Trä - Spån
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Söder
 • Vapenhus - Norr
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01
Interiör

Inventeringsår 2004

SAMMANFATTANDE BESKRIVNING - Kapellet är enskeppigt, likt en salkyrka, med ett högt panelklätt tak och vitputsade väggar. Golvet är lagt med kalks

Läs mer i eget fönster