Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYKÖPING HUSBYGÅRD 5:1 - husnr 1, HUSBY-OPPUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3255-010.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HUSBY-OPPUNDA KYRKA (akt.)

1270 - 1329

1300 - 1349

1300 - 1349

Södermanland
Nyköping
Södermanland
Husby-Oppunda
Stigtomta-Vrena församling
Strängnäs stift
Husby-Oppunda kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2010

ÖVERSIKT - Husby-Oppunda kyrka är en salkyrka med tresidigt avslutat kor i öster, sakristia i norr samt gravkor i söder. På kyrkans västra fasad leder en dubbeltrappa med räcken till kyrkans huvudingång.

TAK – Långhuset täcks av ett sadeltak med valmad spets över koret, även sakristian har sadeltak. På långhusets östra och västra spets finns vindflöjlar med årtalet 1797. Gravkoret på södra sidan har en dubbelhuv med två lanterniner. Samtliga takfall är belagda med svartmålad plåt. Långhusets och sakristians tak har fotrännor och stuprör av svartmålad plåt. På sakristians östra takfall är en hög plåtinklädd skorsten.

FASAD – Kyrkans..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2010

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1995

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2010

 • Puts - Slät
 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2010

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2010

 • Sadeltak - Med valmad spets
 • Kupol
 • Lanternin

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak - Valmat
 • Lanternin
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2010

 • Plåt
Byggnadsdel

Inventeringsår 2010

 • Sakristia - Norr
 • Gravkor - Söder
 • Kor - Öster
 • Kor - Polygonalt

Inventeringsår 1995

 • Sakristia - Norr
 • Gravkor - Söder
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt