Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STRÄNGNÄS YTTERSELÖ KYRKA 1:1 - husnr 1, YTTERSELÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3441-008.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
YTTERSELÖ KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1199

Södermanland
Strängnäs
Södermanland
Ytterselö
Stallarholmens församling
Strängnäs stift
Ytterselö kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2007

ÖVERSIKT – Ytterselö kyrka består av ett långhus med ett torn i väster, vapenhus och gravkor i söder, en sakristia i norr och ett högkor i öster.

FASADER – Kyrkans murverk är i huvudsak uppfört av natursten med vissa inslag av tegel förutom östra gravkoret som är helt och hållet uppmurat i tegel.
Kyrkans sockel är slagen med grå spritputs med krossingel som ballast, struken med grå KC-färg. Fasaderna är slagna med spritputs, natursingel som ballast, slätputsade omfattningar, allt kalkavfärgat i ljust ockragul nyans. Sakristians gavel pryds med en korsblindering. Högkoret i öster avviker med sina pilasterindelade, slätputsade fasader...

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2007

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1996

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2007

 • Puts - Slät
 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1996

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2007

 • Grå
 • Gul
Takform

Inventeringsår 2007

 • Sadeltak
 • Sadeltak - Valmat
 • Tälttak
 • Kupol

Inventeringsår 1996

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2007

 • Trä - Spån
 • Plåt - Falsad, förskjutna hakfals
Byggnadsdel

Inventeringsår 2007

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Gravkor - Söder
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Polygonalt

Inventeringsår 1996

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Gravkor - Söder
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Polygonalt