Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

RAGUNDA FORS PRÄSTBORD 1:3 - husnr 1, FORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4141-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FORS KYRKA (akt.)

1814 - 1834

1814 - 1839

Jämtland
Ragunda
Jämtland
Fors
Fors församling
Härnösands stift
Forsvägen 135

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår Okänt

Kyrkobyggnaden har en enkel långsträckt byggnadskropp som består av ett rektangulärt långhus med rakt avslutat korparti och lägre, smalare sakristia i öster. Huvudentrén finns i vapenhuset i väster och två entréer finns också i norr och söder mitt på långhuset. Exteriört följer kyrkan ritningarna från 1811 – 12 med undantag av att långhuset fått mittingångar istället för fönster och att sakristian istället för att ingå i byggnadskroppen blev en påbyggnad i öster. Takmaterialet har dock förändrats sedan byggnadstiden, från spån till plåttak.

Kyrkan är uppförd i gråsten med ljust grå och spritputsad sockel i varierande höjd. Den slätputsade..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår Okänt

  • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1992

  • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår Okänt

  • Puts
  • Puts - Sprit

Inventeringsår 1992

  • Puts
Färg

Inventeringsår Okänt

  • Grå
Takform

Inventeringsår Okänt

  • Sadeltak - Valmat

Inventeringsår 1992

  • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår Okänt

  • Plåt
Interiör

Inventeringsår Okänt

Kyrkorummet har rymd men är trots detta relativt mörkt, de glest placerade fönstren och den genomgående dova marmoreringen bidrar till detta. Det

Läs mer i eget fönster