Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORLÄNGE NORR AMSBERG 9:13 - husnr 1, AMSBERGS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

1241-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
AMSBERGS KAPELL (akt.)

1683 - 1683

1683 - 1683

Dalarna
Borlänge
Dalarna
Stora Tuna
Stora Tuna församling
Västerås stift
Norr Amsberg 320

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Exteriör

Inventeringsår 2004

Kapellet, som till typen är en salkyrka, består av ett rektangulärt och brett knuttimrat långhus som uppfördes 1683. Mot västra ingången stod ursprungligen ett torn, vilket revs 1924 i sam-band med restaureringen av kyrkan. Tornet, som bar kyrkans klocka, var uppfört som stolpkonstruktion med brädfodring.

Sakristian, i norr, är till viss del samtida med långhuset. Den tillbyggdes och utvidgades mot väster1749-51. Under sakristian finns en mindre källare. Del av det nuvarande vapenhuset mot södra långväggen uppfördes 1799 men tillbyggdes senare.

Byggnadens grundläggning bestående av naturstenar murade med bruk förnyades 1925. Stenarna..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

  • Trä

Inventeringsår 1994

  • Trä
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

  • Trä - Träpanel
  • Trä - Träpanel, locklistpanel

Inventeringsår 1994

  • Trä - Träpanel
Färg

Inventeringsår 2004

  • Röd
Takform

Inventeringsår 2004

  • Sadeltak - Valmat

Inventeringsår 1994

  • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

  • Trä - Spån
Interiör

Inventeringsår 2004

Kyrkorummets brädklädda väggar och innertak är vitmålade, med undantag för bröstpanelen. Brädpanelen i sin nuvarande utsträckning härstammar från

Läs mer i eget fönster