Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄRNAMO RYDAHOLMS PRÄSTGÅRD 1:4 - husnr 1, RYDAHOLMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

rydaholmext.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RYDAHOLMS KYRKA (akt.)

1000 - 1099

1793 - 1793

Jönköping
Värnamo
Småland
Rydaholm
Rydaholms församling
Växjö stift
Rydaholms kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

Rydaholm socken är en bygd som tidigt blev kristnad och som enligt uppgifter redan under 1000-talet
hade en träkyrka. Nuvarande kyrkobyggnad uppfördes i sin första form i början av 1100-talet. Vid denna
tid tillkom de starkt karaktärsskapande utsmyckningarna kring dörromfattningarna vid kyrkans södra
port.
Rydaholms kyrkobygge skiljer sig från länets övriga medeltidskyrkor i sten. De uppfördes tillika av sten
men vanligtvis av natursten, vars murar sedan putsades och avfärgades med vit kalk. Rydaholms kyrkas
torn fick genom de kvaderhuggna stenarna en helt annan omsorg. Stommen och fasadens material blev
ett med varandra.
Kyrkans nuvarande..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1992

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts
 • Fasadmaterial lika med stommen

Inventeringsår 1992

 • Puts
Takform

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Torn - Dubbeltorn

Inventeringsår 1992

 • Torn - Dubbeltorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Väster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rundat