Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NÄSSJÖ FLISBY KLOCKAREGÅRD 1:13 - husnr 1, FLISBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Flisby kyrka 27 april 2004 (2).JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FLISBY KYRKA (akt.)

1850 - 1853

1850 - 1853

1850 - 1853

Jönköping
Nässjö
Småland
Flisby
Norra Solberga-Flisby församling
Linköpings stift
Flisby 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

Flisby kyrka är uppförd i nord-sydlig riktning med rakslutet kor i söder och torn i norr. Tornet kröns av en spetsig spira. Sakristian ligger söder om koret i en absidliknande utbyggnad. Fasaderna är spritputsade i vitt med släta hörnkedjor, fönsteromfattningar, listverk och entrépartier. De senare är på tidstypiskt sätt arki-tekt-oniskt framhävda med framspringande portaler som kröns av frontespis över taklisten. Sockeln i grå spritputs är också markerad, med en plåttäckning av koppar mot övriga fasaden. Taket är ett sadeltak som från början var klätt med träspån, idag med svartmålad plåt. Fönstren är ursprungliga, rundbågiga av trä..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Murverk - Natursten, granit

Inventeringsår 1992

 • Murverk - Natursten
 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1992

 • Puts
 • Puts
Färg

Inventeringsår 2005

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2005

 • Sadeltak
 • Lanternin

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak
 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Plåt - Skivtäckning
Byggnadsdel

Inventeringsår 2005

 • Torn - Norr
 • Sakristia - Söder
 • Kor - Söder
 • Kor - Fullbrett

Inventeringsår 1992

 • Torn - Norr
 • Sakristia - Söder
 • Kor - Söder
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
 • Torn - Norr
 • Sakristia - Söder
 • Kor - Söder
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2005

Kyrkan är en salkyrka med fullbrett kor i söder. Den har en nyklassisk interiör med typiskt enkel inredning men de arkitektoniska elementen är änd

Läs mer i eget fönster