Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VETLANDA SKEDE 12:1 - husnr 1, SKEDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

skedeext1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKEDE KYRKA (akt.)

1100 - 1290

1833 - 1834

Jönköping
Vetlanda
Småland
Skede
Alseda församling
Växjö stift
Hällarydsvägen 28

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Rättsväsende - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

Skede kyrka vilar på en murad grund av kvaderhuggen sten. Murverket är uppförts av natursten från
trakten. Muren har sedan putsats och på traditionellt vis vitkalkats. Fönstren är av trä och flertalet
försedda med bågformade avslut. Några fönster i anslutning till sakristian är blyinfattade. Bågarna i sin
tur är målade i en grå kulör. Takfallen och tornhuven är belagda med bandfalsad och målad plåt.

Skede kyrkas fasad fordrar uppmärksamhet om besökaren skall kunna se kyrkobyggnadens särdrag och
kvaliteter. Förutom ett sammanhållet murverk i grov puts med släta omfattningar kring fönster och portar
har kyrkobyggnaden omsorgsfullt utformade..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1992

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts

Inventeringsår 1992

 • Puts
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak
 • Lanternin

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt - Bandtäckning
Byggnadsdel

Inventeringsår 1992

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rundat