Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VETLANDA SKIRÖ KYRKA 1:2 - husnr 1, SKIRÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

skirö.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKIRÖ KYRKA (akt.)

1835 - 1837

1837 - 1837

Jönköping
Vetlanda
Småland
Skirö
Alseda församling
Växjö stift
Skirövägen 26

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Exteriör

Inventeringsår 2004

Skirö kyrka ritades av arkitekt J W Gerss och uppfördes 1835-1837 under ledning av byggmästaren
J Berglund. Kyrkan utformades som en salskyrka med koret i en halvcirkelformad absid i söder och
sakristian i en anslutande byggnadskropp centralt placerad på långhusets östra vägg. Kyrkan står på en
grund av murad, kvaderhuggen granit, på vilken murar av natursten som putsats och därefter vitkalkats
står. Takets valv utgörs av två typer, ett hjälmvalv i koret och ett tunnvalv i långhuset. Båda har
trästommar. Invändigt är nämnda tak putsade. Taktäckningen på kyrkans långhus, kor och sakristia
utgörs av tjärade takspån medan tornet är belagt..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 1992

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts

Inventeringsår 1992

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Trä - Spån
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Sakristia - Öster
 • Kor - Söder

Inventeringsår 1992

 • Torn - Norr
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Söder
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rundat