Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MUNKEDAL SVARTEBORG 2:1 - husnr 1, SVARTEBORGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3120-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SVARTEBORGS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

Västra Götaland
Munkedal
Bohuslän
Svarteborg
Svarteborg-Bärfendals församling
Göteborgs stift
Svarteborg 60

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Exteriör

Inventeringsår 2004

SVARTEBORGS KYRKA är byggd i sten, och består av långhus, fullbrett kor med tresidig koravslutning i öster, sakristia i norr, och ett torn av trä i väster. Långhusets västparti är medeltida, koret från 1708, sakristian 1938. FASADERNA är spritputsade och avfärgade i vitt, med en putsad utskjutande sockel, målad i grått. Slätputsade omfattningar kring fönster och dörrar. Kyrkans TAK är ett sadeltak, avvalmat över koret, täckt med rött tegel. Under takfoten en profilerad taklist av trä, brunmålad.
TORNET är av trä, från 1757 med fasader av vitmålad locklistpanel. Ovanför ett mindre kopparklätt takfall en något indragen klockvåning, med..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 2000

 • Trä
 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Sprit
 • Trä - Träpanel, locklistpanel

Inventeringsår 2000

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak - Valmat
 • Torntak

Inventeringsår 2000

 • Sadeltak - Valmat
 • Spira
 • Lanternin
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt - Koppar
 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2000

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
Interiör

Inventeringsår 2004

KYRKORUMMET är relativt stort för en sockenkyrka av medeltida ursprung, och med flera tydliga blickfång i takmålningar, altaruppsats, läktare och

Läs mer i eget fönster