Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKARA KLOSTRET 31:1 - husnr 1, VARNHEMS KLOSTERKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f0105408

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VARNHEMS KLOSTERKYRKA (akt.)

1150 - 1199

1150 - 1199

Västra Götaland
Skara
Västergötland
Varnhem
Valle församling
Skara stift
Varnhems klosterkyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2003

EXTERIÖR - Varnhems mäktiga klosterkyrka består av långhus, indelat i mittskepp och lägre sidoskepp, tvärskepp samt rundat, fullbrett kor med rakt avslutad absid, omgång och kapellkrans i öster. I norr finns i hörnet mellan långhus och tvärskepp en sakristia och på motsvarande plats i söder ett gravkor för Magnus Gabriel de la Gardie. Väster om sakristian ligger ett gravkor för Jesper Svedberg. Över korsmitten reser sig ett centraltorn i barock. I väster flankeras huvudentrén av två mindre torn. Ovanför koromgångens tak är tre holklika byggnadskroppar.

Den ursprungligen medeltida kyrkobyggnaden speglar förutom 1100-tal och 1200-tal..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2003

 • Murverk - Natursten, kalksten
 • Murverk - Natursten, sandsten

Inventeringsår 1995

 • Murverk - Natursten, kalksten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2003

 • Fasadmaterial lika med stommen

Inventeringsår 1995

 • Fasadmaterial lika med stommen
Färg

Inventeringsår 2003

 • Grå
Takform

Inventeringsår 2003

 • Pulpettak
 • Sadeltak
 • Sadeltak - Valmat
 • Torntak
 • Kupol - Lökkupol

Inventeringsår 1995

 • Pulpettak
 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2003

 • Trä - Spån, kluvet
Byggnadsdel

Inventeringsår 2003

 • Portal
 • Korsarm
 • Torn - Centraltorn
 • Torn - Dubbeltorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Absid - Öster
 • Gravkor - Söder
 • Gravkor - Norr
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rundat
 • Kors

Inventeringsår 1995

 • Korsarm
 • Torn - Centraltorn
 • Torn - Dubbeltorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Gravkor - Söder
 • Kor - Öster
 • Kor - Rundat
Våningar

Inventeringsår 2003

 • 01
 • 03