Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TÖREBODA BÄLLEFORS PRÄSTBOL 9:1 - husnr 1, BÄLLEFORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bällefors kyrka, ext, negnr 04-263-12.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BÄLLEFORS KYRKA (akt.)

1200 - 1399

Västra Götaland
Töreboda
Västergötland
Bällefors
Fägre församling
Skara stift
Bällefors 20

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

BÄLLEFORS KYRKA - Den ovanligt breda byggnaden utgörs av ett rektangulärt långhus, fullbrett, tresidigt avslutat kor i öster, sakristia i norr och ett fyrsidigt trätorn med låg, sluten lanternin på långhusets västra del. Lanterninen är fyrsidig med avfasade hörn. Enligt 1829 års inventarieförteckning är kyrkan "violinformad".
FASAD - Kyrkan är murad av natursten. De något buktande murarna är slätputsade och vitmålade. Tornet är klätt med vitmålad, rundhyvlad lockpanel. På tornet och lanterninen finns, under takfoten, en profilerad, vit taklist. Kyrkan har en slätputsad, gråmålad "sockel", ej bredare än fasaden i övrigt. I korets östvägg..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten, granit
 • Trä - Stolpverk

Inventeringsår 1999

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Slät
 • Trä - Träpanel, locklistpanel

Inventeringsår 1999

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak - Valmat
 • Huv

Inventeringsår 1999

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Sten - Skiffersten
 • Trä - Spån
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Portal
 • Flöjel
 • Torn - Gaveltorn
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt

Inventeringsår 1999

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01
 • 03
Interiör

Inventeringsår 2004

BÄLLEFORS KYRKA - Kyrkan består av ett mycket brett långhus med fullbrett, tresidigt avslutat kor i öster och sakristia norr om koret. Västra de

Läs mer i eget fönster