Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ALE SKEPPLANDA 9:1 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_056.11/00010

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1698 - 1705

1698 - 1705

Västra Götaland
Ale
Västergötland
Skepplanda
Skepplanda-Hålanda församling
Göteborgs stift
Kyrkliden 11

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

SKEPPLANDA kyrka utgörs av ett rektangulärt långhus med tresidigt kor, sakristia i öster och torn i väster. Ett äldre vapenhus är vidbyggt i söder. De vitputsade murarna genombryts av rundbågiga fönsteröppningar. Valmat sadeltak med tegeltäckning samt kopparplåttäckt torntak och lanterninhuv. Ingångar genom tornets västfasad, via det gamla vapenhusets västfasad samt via sakristians nordfasad.

FASAD - Fasaderna är spritputsade och avfärgade vita. Slätputsade hörn och omfattningar avfärgade i grå kulör. Karl XII:s namnskiffer samt en kungakrona i smidesjärn på den östra sakristiefasaden samt årtalet 1698. Vitmålad plåt på lanterninfasaden..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak - Med valmad spets
 • Huv
 • Torntak

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt - Koppar
 • Takpannor - Lertegel, tvåkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Flöjel
 • Torn - Gaveltorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Polygonalt

Inventeringsår 1995

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01
Interiör

Inventeringsår 2004

LÅNGHUS GOLV - Brädgolv med blå gångmatta i mittgången. Förhöjt skurgolv i bänkkvarteren. VÄGG - Putsade väggar avfärgade vita. PORTAR/ INNERDÖ

Läs mer i eget fönster