Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ALINGSÅS HEMSJÖ 16:1 - husnr 1, HEMSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_077:19

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HEMSJÖ KYRKA (akt.)

1857 - 1859

Västra Götaland
Alingsås
Västergötland
Hemsjö
Hemsjö församling
Skara stift
Hemsjö kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

HEMSJÖ KYRKA - Kyrkan är i sin helhet uppförd 1859 efter ritningar av F W Scholander. Den består av ett långhus med något smalare, tresidigt kor i nordost och torn i sydväst med lanternin (väderstrecken anges nedan som om koret låg rakt i öster). Vid norra långsidan finns en nedgång till pannrum från 1935 med kopparklädd lucka och grått smidesräcke.
FASAD - Kyrkan vilar på en skråkantad sockel med grå cementhaltig puts och kattgluggar. Fasaden bär en vitkalkad spritputs som på flera ställen uppvisar lagningar. Långhuset har hörnlisener med något finkornigare puts. Korets och tornets hörn markeras av pilastrar och väggarna avslutas..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Murverk - Natursten, granit

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2005

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2005

 • Sadeltak - Valmat
 • Lanternin

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Plåt - Koppar
 • Sten - Skiffersten
Byggnadsdel

Inventeringsår 2005

 • Torn - Väster
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Polygonalt
 • Kors - På kula

Inventeringsår 1995

 • Torn - Väster
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Polygonalt
Våningar

Inventeringsår 2005

 • 01
 • Källare - Delvis
 • 04
Interiör

Inventeringsår 2005

HEMSJÖ KYRKA - Kyrkan från 1859 består av ett långhus med smalare, tresidigt kor i nordost och vapenhus i sydväst (väderstrecken anges nedan som o

Läs mer i eget fönster