Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HERRLJUNGA ERIKSBERG 7:1 - husnr 1, ERIKSBERGS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_023:12

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ERIKSBERGS GAMLA KYRKA (akt.)

1130 - 1169

1130 - 1169

Västra Götaland
Herrljunga
Västergötland
Eriksberg
Herrljungabygdens församling
Skara stift
Eriksbergs gamla kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Exteriör

Inventeringsår 2004

Eriksbergs gamla kyrka har nord-sydlinjen ungefär diagonalt genom byggnaden, med koret åt nordöst. För enkelhetens skull anges i det följande raka väderstreck som om koret låg i öster.
Kyrkan ger ett mäktigt, ålderdomligt och närmast borglikt intryck. Den har ett högt och rankt långhus med smalare, lägre rakt avslutat kor med ytterligare lägre absid i öster och en stor sakristia åt norr i liv med och lika hög som koret. Fönstersättningen är asymmetrisk. Åt söder finns ett timrat vapenhus med port åt söder och ett vapenhus av sten med port åt väster, båda låga. Exteriören restaureras 1989 med omputsning och målning.

FASAD - Alla fasader..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1995

 • Trä
 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Kvastad
 • Puts - Slät
 • Trä - Träpanel, lockpanel

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Röd - slamfärg
 • Vit
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak
 • Sadeltak - Valmat
 • Kägeltak

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Sakristia - Norr
 • Absid - Öster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Vapenhus - Väster
 • Absid - Rundad
 • Kor - Smalare

Inventeringsår 1995

 • Sakristia - Norr
 • Absid - Öster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Smalare
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01