Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HERRLJUNGA FÖLENE 14:1 - husnr 1, FÖLENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_012:11

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FÖLENE KYRKA (akt.)

1100 - 1299

1100 - 1299

1768 - 1770

Västra Götaland
Herrljunga
Västergötland
Fölene
Herrljungabygdens församling
Skara stift
Fölene kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2003

Fölene kyrka har en ålderdomlig karaktär med få fönster i skeva smygar och vinda väggar med synliga remstycken runtom. Ett särdrag för denna kyrka är det äldsta fönstrets position strax under takfoten på långhuset i sydväst. Det rektangulära långhuset har på västra nocken i liv med gaveln en liten takryttare med kyrkklocka och ett fullbrett, grunt tresidigt avslutat kor i öster, en liten sakristia åt norr och i väster ett stort vapenhus med port åt väster. Det påfallande lilla tornet är vanligt i Kullings och Gäsene härader, vilket antas bero på att kyrkorna här endast hade en klocka och fick torn dimensionerade därefter. Stenstommen..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2003

 • Murverk - Natursten, granit

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2003

 • Puts - Slät
 • Puts - Sprit
 • Trä - Träpanel, locklistpanel

Inventeringsår 1995

 • Puts
 • Trä - Träpanel
Färg

Inventeringsår 2003

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2003

 • Sadeltak
 • Sadeltak - Valmat
 • Torntak

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2003

 • Trä - Spån
 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2003

 • Torn - Gaveltorn
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt

Inventeringsår 1995

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
 • Takryttare
Våningar

Inventeringsår 2003

 • 01
 • 02