Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LERUM LUNDBY PRÄSTGÅRD 1:2 - husnr 2, STORA LUNDBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_084.19

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STORA LUNDBY KYRKA (akt.)

1100 - 1499

1728 - 1728

1728 - 1728

Västra Götaland
Lerum
Västergötland
Stora Lundby
Stora Lundby församling
Göteborgs stift
Stora Lundby kyrkväg 7

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

STORA LUNDBY KYRKA är en vitputsad stenkyrka med tresidigt avslutat kor i öster, vapenhus i väster och vidbyggd sakristia i norr. Fasaderna genombryts av något rundade, vinkelbrutna fönster med brunmålade fönstersnickerier. Långhusets sadeltak är valmat över koret och är belagt med tegel liksom vapenhusets tak. Sakristian har ett flackt, kopparklätt sadeltak. Ingångar i väster via vapenhuset, i sakristians västfasad samt till källare under sakristian.

FASAD - Slätputsade, vitkalkade fasader, troligen slevslätade. Sockel saknas, däremot anas enstaka grundstenar på långhusets sydsida. Årtalet 1728 kan läsas på långhusets västfasad i svartmålat..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1997

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Puts - Slät

Inventeringsår 1997

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2005

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2005

 • Sadeltak
 • Sadeltak - Med valmad spets

Inventeringsår 1997

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Plåt - Koppar
 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2005

 • Flöjel
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt

Inventeringsår 1997

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
Våningar

Inventeringsår 2005

 • 01
Interiör

Inventeringsår 2005

STORA LUNDBY kyrka är en enskeppig salkyrka med tresidigt kor i öster och orgelläktare i väster. Ingång i väster via vapenhuset. I korets norra vä

Läs mer i eget fönster