Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN MÖNE 10:1 - husnr 1, MÖNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_001:22

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MÖNE KYRKA (akt.)

1950 - 1951

1950 - 1951

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Möne
Hällstads församling
Skara stift
Möne 102

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

Bortsett från det särpräglat placerade tornet har Möne kyrka inget som direkt antyder dess ringa ålder. Kyrkan har ett traditionellt utformat rektangulärt långhus utan markerat kor i den fönsterlösa, fullbreda östgaveln och tillbyggd sakristia åt norr samt ett ovanligt nog sidoställt torn åt söder vid västra gaveln. Tornlanterninen har dessutom något så ålderdomligt som kolonnetter i ljudgluggarna. Dess kyrkport är åt söder. Sakristian har en dörr åt öster. Allt förmodas vara ursprungligt om inget annat anges.
FASAD - Renoverades senast 1987. Vitkalkad spritputsfasad med stor ballast, något olika struktur på de olika sidorna. Pikhuggen..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Tegel

Inventeringsår 1997

 • Ej utrett
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1997

 • Ej utrett
Färg

Inventeringsår 2004

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak
 • Tälttak
 • Spira
 • Lanternin

Inventeringsår 1997

 • Ej utrett
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt - Koppar
 • Plåt - Falsad, storplåtsformat
 • Takpannor - Lertegel, tvåkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Torn - Sidoställt
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
 • Kors
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01
 • 04