Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN VING 16:1 - husnr 1, SÖDRA VINGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_009:06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÖDRA VINGS KYRKA (akt.)

1130 - 1150

1130 - 1150

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Södra Ving
Södra Vings församling
Skara stift
Hökerums Kyrka 101

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Exteriör

Inventeringsår 2004

Södra Vings kyrka är en högrest, voluminös kyrka med fyra byggnadsvolymer och kraftigt klocktorn i form av en stor takryttare. Kyrkan har ett rektangulärt långhus med sydportal och över västra nocken ett kraftigt klocktorn av trä med lanternin och tillbyggt lägre vapenhus i väster. I öster ett något smalare men nästan lika högt kor med blottade sandstenshörnkedjor och sakristia tillbyggd åt norr. Sakristan i norr har en dörr åt öster och en tillbyggd arkivdel åt väster med långt neddraget takfall och väster därom är ett pannrum under jord. Den medeltida karaktären framträder genom sydportalen och hörnkedjorna samt korets rekonstruerade..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten, granit
 • Trä
 • Murverk - Natursten, sandsten

Inventeringsår 1995

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Ädelputs
 • Trä - Träpanel, locklistpanel
 • Puts - Kalkputs

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Beige
Takform

Inventeringsår 2004

 • Huv

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt - Koppar
 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Torn - Gaveltorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt

Inventeringsår 1995

 • Torn - Gaveltorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01
 • 03