Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MELLERUD GUNNARSNÄS KYRKA 1:1 - husnr 1, GUNNARSNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3144-6.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GUNNARSNÄS KYRKA (akt.)

1100 - 1550

1100 - 1550

Västra Götaland
Mellerud
Dalsland
Gunnarsnäs
Örs församling
Karlstads stift
Gunnarsnäs kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2002

Kyrkans murar av gråsten är vitputsade på en gråmålad sockel. Gavelröstet mot väster är klätt med vitmålad locklistpanel. Långhuset liksom vapenhuset har sadeltak och sakristian i öster har ett valmat tak. Samtliga tak är belagda med små raklagda skifferplattor. Fasaden genombryts av stora rundbågiga fönsteröppningar. Innerbågarna har blyspröjs och antikglas. På korfönstren finns målningar av konstnären Oskar Brandtberg. I sakristian finns ett fönster mot öster av motsvarande utformning som långhusfönstren. Vid kyrkans huvudingång, genom vapenhuset i väster finns en rödmålad panelad pardörr som kyrkport. Ovan denna finns ett runt fönster...

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2002

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1994

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2002

 • Puts

Inventeringsår 1994

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2002

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2002

 • Sadeltak

Inventeringsår 1994

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2002

 • Sten - Skiffersten
Byggnadsdel

Inventeringsår 2002

 • Sakristia - Öster
 • Vapenhus - Väster

Inventeringsår 1994

 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
Interiör

Inventeringsår 2002

SAMMANFATTANDE BESKRIVNING - Kyrkorummet är rektangulärt med tresidigt förhöjt kor i öster och orgelläktare i väster. En trappa på norrsidan i vap

Läs mer i eget fönster