Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND ESKELHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, ESKELHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

467-21.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ESKELHEM KYRKA (akt.), ESKELHEMS KYRKA (akt.)

1049 - 1049

1180 - 1220

1196 - 1196

1200 - 1200

Gotland
Gotland
Gotland
Eskelhem
Eskelhem-Tofta församling
Visby stift
Eskelhem kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2008

Eskelhem kyrka är en s.k. klövsadelkyrka, dvs. långhuset är lägre än koret. Byggnaden består av kor med sakristia, långhus samt torn.

Ytterväggar
Väggarna är uppmurade av kalksten, långhusets murar består av fint huggna kvadrar. Långhuset har också en rundbågsfris löpande över hela längden, i södra muren ingår dessutom en ornamentfris i plattrelief inmurad. Korets östra gavelröste består av kalksandstenstegel.

Långhus, kor och sakristia har en skråkantad sockel krönt av en rundstav, tornet har skråkantad sockel.

Tornhuv och yttertak
Tornhuven är av sedvanlig gotländsk, åttkantig modell, klädd med snedkantade bräder (s.k. tornpanel)...

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2008

 • Murverk - Natursten, kalksten

Inventeringsår 1998

 • Murverk - Natursten, kalksten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2008

 • Puts - Slammad
 • Puts - Kalkputs

Inventeringsår 1998

 • Puts
Takform

Inventeringsår 1998

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2008

 • Trä - Bräder
Byggnadsdel

Inventeringsår 1998

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Rakt
 • Kor - Bredare
Interiör

Inventeringsår 2008

Väggar och valv i kyrkorummet Invändigt i kyrkorummet och i sakristan är väggar och valv putsade med kalkbruk och vitkalkade. Muralmålningar; kon

Läs mer i eget fönster