Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND FARDHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, FARDHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

469-20.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FARDHEM KYRKA (akt.), FARDHEMS KYRKA (akt.)

1170 - 1199

1180 - 1220

1200 - 1200

Gotland
Gotland
Gotland
Fardhem
Fardhems församling
Visby stift
Fardhem kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2006

Fardhem kyrka har idag följande utseende:
Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av kor med absid, sakristia, långhus och torn.

Ytterväggar
Väggarna är uppmurade av kalk- och – i någon mån – sandsten. Tornets fasader är putsade med kalkbruk och vitkalkade medan övriga fasader består av släthuggna kvaderstensblock av kalksten. Kor-, långhus- och absidmurarna kröns av en rundbågsfris av sandsten.

Tornhuv och yttertak
Tornhuven är av sedvanlig, gotländsk modell, åttkantig med stomme av sågat virke. Den är klädd med snedkantade, tjärade bräder (s.k. tornpanel) och i de fyra vädersträcken försedd med blinda, sadeltakstäckta ”takkupor”..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

 • Murverk - Natursten, kalksten
 • Murverk - Natursten, sandsten

Inventeringsår 1996

 • Murverk - Natursten, kalksten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

 • Puts - Kalkputs
 • Fasadmaterial lika med stommen

Inventeringsår 1996

 • Fasadmaterial lika med stommen
Färg

Inventeringsår 2006

 • Vit
Takform

Inventeringsår 1996

 • Sadeltak
 • Hjälmtak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2006

 • Trä - Bräder
Byggnadsdel

Inventeringsår 2006

 • Torn
 • Sakristia
 • Absid

Inventeringsår 1996

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Absid - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
Interiör

Inventeringsår 2006

Invändigt i kyrkorummet är väggar och valv putsade med kalkbruk och vitkalkade, långhuset har dock ett målat trätak. Medeltida kalkmålningar finns

Läs mer i eget fönster